THỦ TỤC HỒ SƠ XIN VISA HỘI NGHỊ ĐI HÀN QUỐC
Visa Hội nghị

** Phía Hàn Quốc (Cơ quan nhà nước như Viện nghiên cứu, trường Đại học …)

1. Thư mời gốc (có đóng dấu cơ quan mời)

(Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại liên lạc cơ quan mời)

2. Giấy bảo lãnh gốc (có đóng dấu cơ quan mời)

Trong trường hợp trên thư mời và giấy bảo lãnh chỉ kí tên của người đại diện công ty mà không đóng dấu, cần bổ sung thêm giấy xác nhận mẫu chữ ký cá nhân.

3. Bản sao Đăng ký thành lập, cấp 3 tháng gần đây

4. Trong trường hợp người mời/ bảo lãnh không phải người có tên trên Đăng ký thành lập của cơ quan mời, cần nộp Giấy xác nhận nghề nghiệp của người phụ trách (người bảo lãnh)

5. Bản sao Chương trình hội nghị** Phía Việt Nam (Cơ quan nhà nước như Viện nghiên cứu, Ban bộ ngành, Giảng viên cán bộ trường Đại học … )

1. Đơn xin Visa (dán 1 ảnh nền trắng3. 5x4.5)

2. Quyết định cử đi công tác bản tiếng Việt gốc kèm bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng)

3. Quyết định vào biên chế/ Hợp đồng lao động/ Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp (bản sao và bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

4. Bản sao hai mặt chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng)

5. Hộ chiếu gốc kèm 1 bản photo không cần công chứng

Nếu bên cơ quan mời hoặc cơ quan được mời là các công ty thì chuẩn bị giấy tờ theo diện Visa Thương mại


Nếu cần thiết liên hệ DLTTHQ:
contact-form

Nguồn: KVAC-Hanoi
Mới hơn Cũ hơn