MIỄN TRỪ CHI PHÍ THẨM TRA CHO VISA NGẮN HẠN (C-3)HƯỚNG DẪN VỀ MIỄN TRỪ CHI PHÍ THẨM TRA CHO VISA NGẮN HẠN C-3

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định tạm thời miễn trừ lệ phí đối với visa ngắn hạn cho công dân của các quốc gia thuộc ASEAN nhằm tăng cơ hội chuyến thăm của các quốc gia ASEAN tới Hàn Quốc và tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt.

Theo đó, việc miễn trừ phí thẩm tra dành cho visa ngắn hạn của 10 quốc gia thuộc ASEAN bao gồm cả Việt Nam và được áp dụng trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 1/10/2019

- Thời gian áp dụng: Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019.

- Đối tượng áp dụng: Công dân mang quốc tịch thuộc các nước ASEAN như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Lào, Myanmar, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei

- Loại Visa: Visa ngắn hạn (C-3)


Không áp dụng miễn trừ phí thẩm tra cho các trường hợp Visa nhiều lần và các loại Visa Kết Hôn (F-6), Visa Du học (D4-D2), Visa Lao Động ngắn hạn (C-4).

Chỉ miễn trừ phí thẩm duyệt, lệ phí tiếp nhận hồ sơ (390.000 vnđ) vẫn thu như trước đây.

contact-form

Nguồn: KVAC-HCM
Mới hơn Cũ hơn