Mancheonha Skywalk

Mancheonha Skywalk
단양 만천하스카이워크


Mancheonha Skywalk ở Đan Dương là một đài quan sát tròn, nơi bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh những ngọn núi của dãy núi Baekdudaegan, như núi Sobaeksan, núi Geumsusan và núi Woraksan, ở cả bốn phía, trong khi trải nghiệm cảm giác mạnh khi đi bộ trên bầu trời. Nơi này cũng cung cấp dây zip và cưỡi trên núi cao.

Địa chỉ:
      94, Aegok-ri, Jeokseong-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do
      
Website
http://www.mancheonha.com/mch/html/index.jsp


contact-form

Mới hơn Cũ hơn